În conformitate cu prevederile Legii nr. 20 din 04.03.2016 cu privire la standardizarea naţională, articolul 13, standardele moldovenești se examinează periodic, o dată la 5 ani, pentru a stabili dacă acestea pot fi aplicate în continuare.

Examinarea periodică a standardelor moldovenești se efectuează cu scopul de a asigura:

  1. a) corespunderea acestora prevederilor legislaţiei naţionale;
  2. b) utilitatea pentru industria şi economia naţională;
  3. c) armonizarea cu prevederile standardelor europene şi internaţionale pertinente;
  4. d) actualitatea reflectării realizărilor moderne ale ştiinţei, tehnicii şi tehnologiei.

Rezultatul examinării periodice a standardelor moldovenești este reconfirmarea, modificarea, revizuirea sau anularea acestora.

Astfel, în cadrul CT 9 „Produse viticole și vinicole, alte produse alcoolice alimentare” al cărui domeniu de activitate este elaborarea documentelor normative pentru produse viticole şi vinicole, alte produse alcoolice alimentare a fost inițiată examinarea periodică a următoarelor standarde moldovenești:

– SM 145:2003 Divinuri. Condiţii tehnice generale;

– SM 269:2008 Concentrat antocianic de struguri. Condiţii tehnice;

– SM 277:2010 Alcool etilic de origine vitivinicolă brut şi rectificat. Condiţii tehnice;

– SM 278:2010 Vinuri de struguri speciale efervescente spumoase, perlante, petiante. Condiţii tehnice generale;

– SM 299:2010 Misteluri. Condiţii tehnice.

 

La examinarea acestor standarde moldovenești poate participa orice parte interesată, până la data de 15.11.2023, termen care reprezintă sfârşitul termenului de examinare periodică. Standardele, precum și formularele privind examinarea periodică pot fi obţinute de la Institutul de Standardizare din Moldova (ISM), la solicitare.

 

Propunerile asupra standardelor moldovenești pot fi remise în adresa ISM, mun. Chişinău, str. E. Coca, 28, tel. 022 905 324, e-mail: rodica.siloci@standard.md, ct9.secretariat@standard.md, ism.rodica.siloci@gmail.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published.