În conformitate cu prevederile Legii nr. 20 din 04.03.2016 cu privire la standardizarea naţională, articolul 13, standardele moldovenești se examinează periodic, o dată la 5 ani, pentru a stabili dacă acestea pot fi aplicate în continuare.

Examinarea periodică a standardelor moldovenești se efectuează cu scopul de a asigura:

  1. a) corespunderea acestora prevederilor legislaţiei naţionale;
  2. b) utilitatea pentru industria şi economia naţională;
  3. c) armonizarea cu prevederile standardelor europene şi internaţionale pertinente;
  4. d) actualitatea reflectării realizărilor moderne ale ştiinţei, tehnicii şi tehnologiei.

Rezultatul examinării periodice a standardelor moldovenești este reconfirmarea, modificarea, revizuirea sau anularea acestora.

Astfel, în cadrul CT 50 „Produse de prelucrare a materiei prime vegetale” al cărui domeniu de activitate este elaborarea și examinarea periodică a standardelor moldovenești din domeniul produselor de prelucrare a materiei prime vegetale a fost inițiată examinarea periodică a următoarelor standarde moldovenești:

– SM 52:2001 Produse conservate din fructe şi legume. Termeni şi definiţii;

– SM 55:1994 Uleiuri vegetale. Metoda rapidă de determinare a concentraţiei fosfatidelor;

– SM 139:1997 Produse alimentare.Metoda de determinare a alcoolului metilic prin metoda cromatografiei în stare gazoasă;

– SM 163:1997 Conserve. Legume conservate “ASORTI”. Condiţii tehnice;

– SM 166:1997 Conserve. Ardei gras tăiat în sos de tomate. Condiţii tehnice;

– SM 170:1997 Conserve. Legume blanşate în sos de tomate. Condiţii tehnice;

– SM 268:2008 Produse din fructe şi pomuşoare liofilizate. Condiţii tehnice;

– SM 307:2012 Culturi bacteriene concentrate liofilizate pentru produse lactate fermentate. Condiţii tehnice.

 

La examinarea acestor standarde moldovenești poate participa orice parte interesată, până la data de 30.11.2023, termen care reprezintă sfârşitul termenului de examinare periodică. Standardele, precum și formularele privind examinarea periodică pot fi obţinute de la Institutul de Standardizare din Moldova (ISM), la solicitare.

 

Propunerile asupra standardelor moldovenești pot fi remise în adresa ISM, mun. Chişinău, str. E. Coca, 28, tel. 022 905 324, e-mail: rodica.siloci@standard.md, ct9.secretariat@standard.md, ism.rodica.siloci@gmail.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published.