În conformitate cu prevederile Legii nr. 20 din 04.03.2016 cu privire la standardizarea naţională, articolul 13, standardele moldovenești se examinează periodic, o dată la 5 ani, pentru a stabili dacă acestea pot fi aplicate în continuare.

Examinarea periodică a standardelor moldovenești se efectuează cu scopul de a asigura:

  1. a) corespunderea acestora prevederilor legislaţiei naţionale;
  2. b) utilitatea pentru industria şi economia naţională;
  3. c) armonizarea cu prevederile standardelor europene şi internaţionale pertinente;
  4. d) actualitatea reflectării realizărilor moderne ale ştiinţei, tehnicii şi tehnologiei.

Rezultatul examinării periodice a standardelor moldovenești este reconfirmarea, modificarea, revizuirea sau anularea acestora.

Astfel, în cadrul CT 21 „Pâine, produse de panificație, patiserie, cofetărie, paste făinoase, făină și crupe”, al cărui domeniu de activitate este standardizarea în domeniul produselor de panificaţie, patiserie, cofetărie, paste făinoase, făina şi crupe a fost inițiată examinarea periodică a standardului moldovenesc:

– SM 214:2000 „Cereale. Metode de determinare a conţinutului de amidon”.

 

La examinarea acestui standard moldovenesc poate participa orice parte interesată, până la data de 20.11.2023, termen care reprezintă sfârşitul termenului de examinare periodică. Standardul, precum și formularul privind examinarea periodică poate fi obţinut de la Institutul de Standardizare din Moldova (ISM), la solicitare.

 

Propunerile asupra standardului moldovenesci pot fi remise în adresa ISM, mun. Chişinău, str. E. Coca, 28, tel. 022 905 324, e-mail: rodica.siloci@standard.md, ct21.secretariat@standard.md, ism.rodica.siloci@gmail.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published.