Conform art. 10 al Legii nr. 20 din 04.03.2016 cu privire la standardizarea națională, Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) inițiază elaborarea proiectului Programului de standardizare naţională pentru anul 2021, inclusiv în baza propunerilor părţilor interesate. Oricare parte interesată în aplicarea unui standard poate înainta propuneri de adoptare în calitate de standard moldovenesc.

Standardele ce vor fi propuse pentru a fi adoptate trebuie să susțină obiectivele trasate în documentele de politici naționale, să contribuie la implementarea directivelor europene și la eliminarea barierelor tehnice în calea comerțului, urmând a fi prezentate argumentele care justifică necesitatea adoptării standardelor, pentru a decide asupra includerii acestora în Programul național de standardizare.

Astfel, pot fi prezentate propuneri de standarde europene și/sau internaționale spre adoptare pentru anul 2021 cu fundamentarea necesității practice și a avantajului industrial și comercial obținut la utilizarea acestor standarde.

Concomitent, pot fi înaintate propuneri pentru elaborarea standardelor moldovenești SM, cu menționarea condiţiilor de elaborare (comitet tehnic sau grup de lucru responsabil, sursele de finanţare).

Totodată, menționăm că pentru acceptarea propunerilor de teme noi de standardizare se va examina dacă:

– sunt suficiente argumente sau dovezi că există o problemă reală sau potențială care se dorește a fi soluționată;

– tema nouă de standardizare este benefică unui cerc larg de utilizatori, nu doar pentru o singură parte interesată;

– există argumente referitor la avantajele privind relevanţa pentru piață și impactul asupra competitivității companiilor și întreprinderilor mici şi mijlocii din domeniu;

– nu există standarde europene cu același domeniu de aplicare.

Propunerile pot fi transmise până la data de 11.12.2020 în adresa ISM – str. E. Coca 28, MD 2069 sau la adresa de e-mail: ism.anticamera@gmail.com.