Finanțarea în sfera ecologică sau investițiile în activități legate de schimbările climatice sunt răspunsul la consecințele pe care le suferă omenirea în urma acestora.

Evaluările și raportările cuprinzătoare și comparabile sunt esențiale pentru a atinge rezultatele dorite și pentru a atrage investiții suplimentare.

Organizația Internațională de Standardizare (ISO) a elaborat un nou standard ISO 14097 Managementul gazelor cu efect de seră și activități conexe. Cadrul care include principiile și cerințele pentru evaluarea și raportarea investițiilor și a activităților de finanțare legate de schimbările climatice. Standardul tinde să susțină finanțatorii în evaluarea și raportarea acțiunilor lor, astfel urmărind contribuția reală a acțiunilor întreprinse pentru a atinge obiectivele climatice.

ISO 14097 acoperă efectele deciziilor de investiții asupra tendințelor emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) în economia reală, compatibilitatea deciziilor de finanțare a investițiilor care vizează un viitor cu emisii reduse de carbon, obiectivele climatice și riscul asupra valorii financiare pentru proprietarii de active financiare.

Finanțarea ecologică susține efortul global de reducere a emisiilor de GES, precum și durabilitatea și profitabilitatea pe termen lung a activului financiar în sine.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *