Cel mai mare atu al unei organizații îl constituie oamenii.

Contribuția acestora la atingerea succesului organizației este considerabilă.

ISO 30414 Managementul resurselor umane. Linii dorectoare pentru raportarea internă și externă referitoare la capitalul uman este primul standard internațional care permite unei organizații să obțină o viziune clară asupra contribuției efective a factorului uman.

Standardul ISO 30414 este compus din 13 părți, acestea acoperă o gamă largă de măsuri comparabile legate de gestionarea resurselor umane, aplicabile pentru raportarea internă și externă și oferă orientări privind sănătatea și securitatea la locul de muncă, cifra de afaceri și cultura organizațională.

Aceste specificații tehnice includ:

ISO/TS 24178 Managementul resurselor umane. Clusterul matricei culturii organizaționale analizează factorii motori ai unei bune culturi a companiei cu o forță de muncă angajată și implicată în activitate și modalități de măsurare ale acesteia. Include elemente precum un scop organizațional clar, valori și practici de angajare.

ISO/TS 24179 Managementul resurselor umane. Măsuri de securitate și sănătate în muncă se referă în mod specific la datele privind securitatea și sănătatea în muncă și evidențiază aspecte care trebuie luate în considerare la interpretarea acestora.

ISO/TS 30407 Managementul resurselor umane. Cost pe angajare descrie acțiunile care trebuie întreprinse la calculul costului pe angajare pentru a menține calitatea și transparența.

ISO/TS 30410 Managementul resurselor umane. Matricea impactului angajării identifică principiile pentru determinarea pozițiilor critice și modalitățile de măsurare a impactului acestora.

ISO/TS 30411 Managementul resurselor umane. Matricea privind calitatea angajării oferă o serie de opțiuni pentru măsurarea calității angajării care poate fi aliniată la diferite condiții de afaceri și organizaționale.

ISO/TS 30421 Managementul resurselor umane. Cifra de afaceri și valorile de păstrare descrie elementele de rotație a forței de muncă și evidențiază problemele care trebuie luate în considerare la interpretarea datelor de conformitate.

ISO/TS 30423 Managementul resurselor umane. Clusterul de măsuri de conformitate și etică oferă formula pentru măsuri comparabile și evidențiază problemele care trebuie luate în considerare la interpretarea datelor de conformitate.

ISO/TS 30425 Managementul resurselor umane. Clusterul de matrice privind disponibilitatea forței de muncă descrie formula pentru calcularea numărului de angajați disponibili în orice moment.

ISO/TS 30427 Managementul resurselor umane. Clusterul de matrice al costurilor detaliază o formulă pentru calculul costurilor și evidențiază problemele care trebuie luate în considerare la interpretarea datelor de conformitate.

ISO/TS 30430 Managementul resurselor umane. Grupul de matrice de recrutare descrie elementele de recrutare, mobilitate și cifră de afaceri, cu o formulă pentru măsuri comparabile.

ISO/TS 30431 Managementul resurselor umane. Clusterul matricelor de leadership oferă o metodă de măsurare a valorii leadership-ului într-o organizație, inclusiv încrederea, durata controlului și dezvoltarea leadership-ului.

ISO/TS 30432 Managementul resurselor umane. Clusterul de măsurare a productivității forței de muncă acoperă nu numai productivitatea angajaților și a contractorilor, ci și orice probleme care ar putea să o influențeze. Aceasta include nivelurile actuale de ocupare a forței de muncă și oferta de competențe, nivelurile de formare și experiență, calitatea conducerii și multe altele. De asemenea, permite compararea concurenților în sectoare și între sectoare.

ISO/TS 30433 Managementul resurselor umane. Clusterul de măsurare a planificării succesiunii descrie elementele de măsurare a planificării succesiunii și oferă măsuri comparabile pentru raportarea acestora. De asemenea, acoperă rata de eficiență a succesiunii, rata de acoperire a succesorilor și rata de pregătire a succesiunii.

Implementează standarde, treci la următorul nivel de dezvoltare, devină o organizație sigură pentru potențialii angajați și asigură continuitate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *